Sunday, October 18, 2009

Polisi & Objektif 5S MINDEF

POLISI

POLISI AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)
Kementerian Pertahanan komited untuk meningkatkan prestasi kerja bagi menjadikan Kementerian Pertahanan sebuah organisasi bertaraf lima (5) bintang dengan mengamalkan budaya yang berkualiti dan kondusif.

OBJEKTIF 5S
  • Mewujudkan tempat kerja yang bersih, kemas dan sistematik untuk keselesaan kakitangan
  • Meningkatkan kerjasama antara kakitangan dalam melaksanakan tugasan harian
  • Mewujudkan disiplin yang tinggi dan berhemah di kalangan kakitangan
  • Memastikan keselamatan di tempat kerja untuk setiap kakitangan
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan kerja melalui penerapan budaya kaizen (inovasi)

Majlis Pelancaran 5S MINDEF


30 April 2009 - Majlis Pelancaran ke Arah Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S Kementerian Pertahanan telah dirasmikan oleh Y.Bhg. Dato' Abu Bakar bin Haji Abdullah pada 30 April 2009 di Auditorium, Wisma Pertahanan. Para hadirin yang terdiri daripada warga Bahagian Awam di Kementerian Pertahanan telah menghadiri majlis tersebut dengan memakai kemejaT 5S yang telah dibekalkan.

Antara program yang telah diaturkan adalah gotong-royong perdana dan lawatan Y.Bhg. Dato' Haji Ismail bin Haji Ibrahim, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Y.Bhg. Dato' Mohamad Khalid bin Haji Shariff, Timabalan Ketua Setiausaha Pembangunan diiringi oleh Ketua Jabatan / Bahagian melawat sesi gotong royong di Wisma Pertahanan.


Juara Pertandingan Mencipta Logo 5S


JUARA
Bahagian Pengurusan Malumat

TEMA
5S CEKAP ORGANISASI CEMERLANG

JUSTIFIKASI LOGO
Logo 3 dimensi ini menggambarkan kerjasama pelbagai peringkat warga Kementerian Pertahanan dalam merealisasikan 5S yang bukan sekadar perancangan sahaja malah pelaksanaan berterusan dalam Kementerian.

Bentuk sfera yang berbingkai
membawa makna pelaksanaan 5S yang terkawal, sistematik dan penuh dengan kerjasama dalam organisasi Kementerian yang teguh.

Lima (5) anak panah membawa maksud semua proses 5S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal dilaksanakan secara bersistematik, teratur dan berterusan dengan panduan yang jelas dah mudah difahami.

Tulisan 5S yang dominan di tengah-tengah logo menunjukkan kesungguhan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan 5S sehingga mencapai taraf 5 bintang.

Jalur Gemilang yang menjadi latar belakang logo ini mengaitkan kesungguhan, kegigihan dan kesanggupan rakyat Malaysia untuk menaikkan imej negara yang secara tidak langsung bersemadi dalam jiwa setiap warga Kementerian Pertahanan.

Warna hijau melambangkan warga Kementerian Pertahanan yang optimistik, lasak, jujur dan harmoni dengan persekitaran yang semulajadi, tenang, selamat dan segar bagi mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif.

Warna biru dipilih bagi melambangkan kesejahteraan, profesional, kesetiaan, kestabilan dan kepercayaan yang menjadi amalan pengurusan atasan di Kementerian Pertahanan yang turut dicontohi oleh warga Kementerian Pertahanan.

Warna merah pula melambang keberanian, kepantasan, kesungguhan, kemeriahan dan kecintaan warga Kementerian pertahanan dalam melaksanakan misi, visi dan objektif Kementerian Pertahanan.

Pertandingan Mencipta Logo 5S

16 April 2009 - Melalui mesyuarat JK Pemandu Bil 2.2009 pada 14 April 2009, satu Pertandingan Mencipta Logo 5S antara Bahagian akan diadakan. Setiap Bahagian dikehendaki menyertai pertandingan tersebut. Tarikh tutup pertandingan adalah pada 21 April 2009 dan setiap Bahagian dipohon menghantar logo ke Unit Kualiti (Pintu 2.12.2).

Perincian Pertandingan

1. Terbuka kepada semua warga Bahagian Awam Kementerian Pertahanan.
2. Setiap Bahagian dibenarkan menghantar seberapa banyak logo.
3. Logo yang dicipta hendaklah : -
a) Disertakan dengan tema.
b) Warna logo tidak lebih tiga (3) warna
c) Setiap logo hendaklah mempunyai justifikasi rekabentuk dan warna
d) Logo hendaklah dihantar ke Urus Setia dalam medium softcopy dan hardcopy color
printing.
4. Hanya pemenang pertama sahaja akan dipilih
5. Hadiah berupa wang tunai sebanyak RM500.00 akan diberikan kepada Bahagian yang
menjadi pemenang.
6. Keputusan adalah MUKTAMAD dan menjadi hak milik Urus Setia.


Apa itu 5S ?

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang membawa maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal ini diringkaskan menjadi 5S agar ia lebih mudah disebut dan seringkas penggunaannya. Walaupun ringkas, manfaat dari hasil penggunaannya terserlah dengan gaya kerja yang sistematik. Bermula dengan aktiviti 5S dan seterusnya mengamalkannya dengan penggunaan kaedah dan teknik kawalan kualiti, sesebuah organisasi akan mampu mengekal, menambahbaik dan meningkatkan kualiti kerja.

Sisih (Seiri)

Sisih atau mengasing adalah satu proses kerja mengasing barangan yang perlu daripada sekumpulan barangan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ia adalah proses menentukan barang-barang atau peralatan yang diperlukan atau tidak diperlukan. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang mungkin tidak diperlukan sekarang tapi boleh digunakan pada masa hadapan dan peralatan haruslah disimpan di tempat simpanan yang sesuai.

Susun (Seiton)

Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak diperlukan diasingkan. Ini dilakukan bertujuan memudahkan penggunaan dan penyimpanan. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Dengan berbuat demikian, ia akan membantu mempercepatkan proses kerja bagi mendapatkan barang tersebut apabila diperlukan kelak. Tujuan utama menyusun untuk menjimatkan ruang nampak lebih kemas dan teratur dan memudahkan proses mencari pada masa akan datang.

Sapu (Seiso)

Kebanyakan pekerja akan merasa lebih selesa apabila bekerja dalam persekitaran yang bersih dan segar. Selain dari meningkatkan efisien kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Ia bertujuan untuk menghilangkan habuk atau kekotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisih dan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerja tentang apa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini.

Seragam (Seiketsu)

Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting agar segala usaha yang dilakukan dalam tiga aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh kakitangan akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Justeru, kakitangan akan sentiasa memastikan dan mengekalkan kebersihan tempat kerja mereka.

Sentiasa Amal (Shitsuke)

Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan memang dituntut oleh semua masyarakat dan juga agama. Walau apa pun situasi kita, memang tidak dapat dinafikan amalan kebersihan merupakan titik tolak untuk menjelmakan peribadi yang mulia. Amalan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala dan mengamalkan budaya nasihat-menasihati.

Sumber : http://www.tabung-baitulmal-sarawak.org.my/amalan5s.html